0
محتویات سبد خرید
راهنمای خرید

روال خرید محصول به شرح ذیل می باشد:

پس از انتخاب محصول توسط کاربر و انتخاب گزینه ثبت سفارش نهایی صفحه زیر نمایش داده می شود.

در صورتیکه کاربر عضو سایت باشد با وارد کردن اطلاعات حساب کاربری login میشود.

در غیر اینصورت شماره همراه خود بدون نیاز به کد تایید ثبت نام می کند.
 

فیلدهای ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

پس از لاگین کاربر صفحه انتخاب آدرس نمایش داده می شود:

در مرحله بعد کاربر روش ارسال و پرداخت را انتخاب می کند.

در مرحله بعد کاربر فاکتور نهایی را مشاهده و زدن گزینه پرداخت وارد درگاه پرداخت خواهد شد.